Nederlandse versie van de site


Algemene voorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE DIENSTEN (HIERONDER GEDEFINIEERD) VAN DE SEATEMPERATURE.NET-WEBSITE GEBRUIKT, REGISTREREN VOOR OF INHOUD STELT OF HET ZIJN SATELLIETEN. DOOR INHOUD VAN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF IN TE STELLEN, OF ANDERS AAN TE GEVEN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANVAARD, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET WENST AKKOORD TE GAAN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U GEEN INHOUD VAN DE DIENSTEN GEBRUIKEN OF TOEZENDEN.

1. Algemeen.

Deze overeenkomst is tussen zeetemperatuur.site WEBSITE en jou. De service die onder deze gebruiksvoorwaarden valt ("Services") omvat de website zeetemperatuur.site (de "Site"), mobiele websites en andere voor internet geschikte of draadloze middelen waarmee we inhoud aan u leveren of inhoud van u ontvangen.

De Services zijn eigendom van en worden beheerd door het websiteteam, maar kunnen elementen bevatten die zijn gelicentieerd van of geleverd door derden.

We hebben het recht om op elk moment een van de Services of een aspect of functie te wijzigen of stop te zetten van de Services, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud, beschikbare uren en apparatuur die nodig is voor toegang tot of gebruik van de Services.

We hebben het recht om uw toegang tot de Service of een deel daarvan, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving te beëindigen en / of op te schorten (behalve zoals vereist door de wet of zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden). / p>

2. Privacybeleid.

Door een van de Services te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid (worden hieronder vermeld) en het verzamelen, gebruiken en delen van informatie, inclusief maar niet beperkt tot uw persoonlijke informatie, daarin beschreven.

3. Apparatuur.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparaten, bedrade of draadloze communicatiemiddelen, telefoon, computersoftware, computerhardware en andere apparatuur die nodig is voor toegang tot en gebruik van de Services en alle daarmee verband houdende kosten.

4. Gebruiksbeperkingen.

U zult de Services alleen gebruiken voor legale doeleinden.

De Services bevatten auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie, inclusief maar niet beperkt tot animaties, tekst, software, afbeeldingen, video, grafische afbeeldingen, muziek en geluid. Hoewel u de Services voor uw persoonlijk gebruik mag openen, bekijken, gebruiken en weergeven, mag u niet wijzigen, reproduceren, publiceren, verzenden, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken, of op enigerlei wijze enige inhoud geheel of gedeeltelijk exploiteren.

5. Garantiedisclaimer; Beperking van aansprakelijkheid.

U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN GARANDEREN NIET DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTEN ZULLEN ZIJN; NOCH GEVEN ZE ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE INFORMATIE DIE DAARIN VERVAT, OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE, DIENST OF VERKOOP DIE VIA DE DIENSTEN WORDT GELEVERD. IN GEEN GEVAL ZAL GEDEKTE PARTIJEN OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF VERDELEN VAN DE DIENSTEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, CLAIMS OF LETSEL, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGEN, OF PERSOONLIJK LETSEL OF LICHAMELIJK LETSEL, (I) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICES, OF (II) VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW CREËREN VAN INHOUD, DOOR VIDEOTAP, FOTOGRAFIE OF ANDERSZINS, VOOR INDIENING AAN DE SERVICES , EN U HIERBIJ ALLE RISICO OP AANVAARDT VOOR ENIGE SCHADE, CLAIMS OF LETSEL. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, TITELGARANTIES OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL GARANTIES DIE IMPLICIET ZIJN DOOR EN ONMOGELIJK KUNNEN WORDEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT. BOVENDIEN ZIJN ER GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ENIGE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR ENIGE STORING VAN DE PRESTATIES, FOUT, WEGLATING, ONNAUWKEURIGHEID, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN DE WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS OF ONGEDRAG AAN DE LIJN WIJZIGING VAN, OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONGEACHT CONTRACTBREUK, TORTIOUS GEDRAG (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), NALATIGHEID OF ONDER ENIGE ANDERE OORZAAK VAN ACTIE, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS. DIT HEEFT GEEN INVLOED OP WETTELIJKE RECHTEN DIE MOGELIJK NIET WORDEN AFGEWEZEN. U ERKENT SPECIFIEK DAT TWC NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR HET DEFAMATORISCHE, BELEDIGENDE OF ONWETTIGE GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN WAARVAN HET GEEN CONTROLE HEEFT.

Privacybeleid

We verbinden ons ertoe uw gegevens niet aan derden over te dragen, te verkopen of op enigerlei wijze over te dragen. Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze site weer te geven. Als gebruikers van onze website kunt u zich afmelden voor het gebruik van DART-cookies door naar het privacybeleid van Google Ads en het inhoudsnetwerk te gaan op de Google-pagina Privacy en voorwaarden.

Contacten

Als u vragen of verzoeken heeft, gebruik dan dit feedbackformulier .

Feedback formulier

U kunt een vraag stellen aan de sitebeheerder. Er wordt een antwoord naar uw e-mailadres gestuurd.

Naam:

E-mail:

Uw bericht:

Ontdek de temperatuur van het zeewater in meer dan 12.000 steden en resorts over de hele wereld. De temperatuurwaarden van het wateroppervlak zijn in realtime beschikbaar. Er is een voorspelling van de watertemperatuurveranderingen voor de komende dagen, evenals historische gegevens over de temperatuur van het zeeoppervlak zijn beschikbaar voor alle dagen van de afgelopen jaren.

We gebruiken gegevens uit verschillende bronnen, waaronder nationale centra voor milieu-informatie (NOAA), meteorologische diensten van verschillende landen, gegevens ontvangen van meer dan duizend boeien over de hele wereld, satellietsystemen voor het scannen van het oppervlak van de oceanen en zeeën.

Alle ondersteunde talen:
De meest nauwkeurige en volledige gegevens over de temperatuur van zeeën en oceanen op internet
2023 - 2013 © zeetemperatuur.site

Voorwaarden | Privacybeleid | Contacten

We gebruiken cookies om onze site zo goed mogelijk weer te geven. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.