Sprache auswählen: EN | DE | RU | PL

Startpagina > Azië > Japan

Zeetemperatuur in Japan

Vind resort

Regio's van het land: Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagasaki, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Prefectuur Kumamoto, Saga, Shizuoka, Tokio, Tokushima, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamaguchi

Populaire vakantieoorden van het land

Kunisaki Shi (Japan)
24.0oC
Okinawa (Japan)
27.4oC
Tsukumi (Japan)
24.0oC
Uwajima (Japan)
24.7oC
Tadotsu (Japan)
24.1oC
Nobeoka (Japan)
24.8oC
Saiki (Japan)
23.8oC
Beppu (Japan)
24.5oC
Shimminatoch (Japan)
24.4oC
24.2oC
Hiji (Japan)
24.4oC
Shimminato (Japan)
23.2oC

De warmste zee van het land

Yonakuni (Japan)
28.4oC
Itoman (Japan)
27.7oC
Tomigusuku (Japan)
27.7oC
Okinawa (Japan)
27.4oC
Nago (Japan)
27.1oC
Chatan (Japan)
26.8oC
Ishikawa (Japan)
26.6oC
Haebaru (Japan)
26.5oC
Gushikawa (Japan)
26.3oC
25.9oC
Nishinoomote (Japan)
25.9oC
Makurazaki (Japan)
25.8oC

Japan: ALLE STÄDTE UND RESORTS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

stad / resort
Region
to meer
to air
23.6o
14.0o
24.0o
23.0o
24.9o
15.0o
21.4o
14.0o
25.5o
20.0o
23.5o
20.0o
19.6o
18.0o
24.3o
21.0o
24.5o
14.0o
24.2o
20.0o
26.8o
22.0o
24.3o
14.0o
17.8o
15.0o
24.5o
17.0o
24.3o
23.0o
25.0o
20.0o
23.8o
19.0o
24.0o
24.0o
24.5o
22.0o
23.8o
22.0o
23.7o
15.0o
24.2o
15.0o
25.1o
18.0o
26.3o
22.0o
21.2o
16.0o
26.5o
28.0o
18.5o
8.0o
24.7o
21.0o
25.4o
19.0o
25.0o
24.0o
23.8o
22.0o
24.6o
14.0o
24.2o
21.0o
24.5o
28.0o
24.0o
20.0o
24.4o
23.0o
23.7o
15.0o
23.2o
15.0o
24.0o
22.0o
24.6o
20.0o
21.9o
20.0o
24.8o
18.0o
15.3o
5.0o
24.4o
20.0o
24.8o
23.0o
23.3o
14.0o
24.5o
24.0o
16.9o
9.0o
26.6o
24.0o
24.5o
17.0o
20.7o
20.0o
27.7o
23.0o
24.0o
15.0o
24.8o
24.0o
24.1o
17.0o
22.8o
13.0o
25.9o
19.0o
24.4o
22.0o
24.4o
18.0o
23.8o
24.0o
19.2o
18.0o
24.7o
23.0o
18.3o
17.0o
23.4o
21.0o
24.7o
13.0o
24.9o
14.0o
21.6o
12.0o
24.6o
20.0o
24.6o
20.0o
25.0o
22.0o
24.0o
23.0o
25.2o
18.0o
24.5o
23.0o
24.1o
24.0o
22.0o
17.0o
24.1o
17.0o
23.9o
21.0o
23.3o
16.0o
23.8o
17.0o
24.5o
17.0o
24.4o
20.0o
24.0o
15.0o
24.0o
16.0o
24.3o
22.0o
23.6o
17.0o
24.0o
24.0o
24.5o
19.0o
13.1o
15.0o
23.8o
16.0o
24.6o
20.0o
23.4o
21.0o
27.1o
24.0o
23.5o
22.0o
23.3o
20.0o
23.2o
20.0o
23.5o
14.0o
24.2o
15.0o
21.0o
21.0o
24.5o
22.0o
23.0o
15.0o
25.9o
22.0o
25.0o
15.0o
24.8o
15.0o
17.3o
8.0o
24.7o
13.0o
22.5o
14.0o
21.7o
20.0o
24.5o
20.0o
19.8o
17.0o
23.9o
18.0o
23.7o
18.0o
27.4o
23.0o
24.4o
16.0o
24.3o
20.0o
16.9o
6.0o
25.1o
18.0o
25.1o
23.0o
23.4o
19.0o
24.4o
15.0o
23.8o
19.0o
23.6o
23.0o
23.7o
16.0o
16.7o
7.0o
23.6o
20.0o
20.4o
22.0o
15.5o
10.0o
25.0o
19.0o
24.3o
16.0o
23.9o
22.0o
24.1o
20.0o
23.2o
14.0o
24.4o
20.0o
24.5o
15.0o
23.7o
17.0o
24.7o
24.0o
23.8o
17.0o
20.8o
11.0o
23.7o
23.0o
13.0o
14.0o
24.5o
21.0o
24.6o
16.0o
25.4o
24.0o
24.1o
19.0o
21.9o
18.0o
25.2o
23.0o
24.8o
23.0o
22.4o
14.0o
23.8o
20.0o
24.0o
15.0o
24.0o
16.0o
25.1o
19.0o
21.4o
14.0o
25.2o
22.0o
23.4o
18.0o
24.7o
17.0o
24.5o
15.0o
24.3o
19.0o
24.5o
14.0o
16.9o
14.0o
27.7o
23.0o
24.0o
15.0o
23.9o
17.0o
22.8o
15.0o
24.4o
23.0o
24.2o
14.0o
24.7o
22.0o
24.0o
21.0o
24.1o
17.0o
19.2o
15.0o
23.3o
15.0o
24.4o
18.0o
17.2o
8.0o
24.6o
18.0o
25.0o
22.0o
24.0o
20.0o
28.4o
22.0o
© 2019 - 2013 zeetemperatuur.site
Geschäftsbedingungen | Datenschutz-Bestimmungen | Kontakte |
Zeetemperatuur in Nederland | Zeetemperatuur in Kroatië | Zeetemperatuur in Spanje